ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ !!! เข้าร่วม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิตอลระบบบริหารจัดการองค์กร “
#ฟรีค่าลงทะเบียน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : ่สาขาวิชาการบัญชี ห้อง 7301 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี หรือ Tel : 02 665 3555 ต่อ 2341