ข่าวกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

IMG_5368
IMG_5384
IMG_5366
IMG_5406
IMG_5389
IMG_5401
วันนี้ ( 4 กรกฎาคม 2559) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้เข้าพบนักศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อกล่าวให้โอวาทและสร้างขัวญกำลังใจให้แก่นักศึกษาในการเรียน โดยเน้นย้ำว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งนักศึกษาควรจะต้องเข้าใจและสื่อสารอย่างถูกต้อง ณ ห้อง R203 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร