ข่าวกิจกรรม

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 23

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชีและชมรมบัญชี ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศของสาขาวิชาการบัญชี โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ศรีสุดา อินทมาศ เป็นประธานในการเปิดงาน อาจารย์นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมงาน โดยโครงการได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกว่า 30 ทีม ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี เวลา 15.00 – 18.30 น. โดยมีระดับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 1. ปริญญาตรี ปี 1 และ ปี 2 2. ปริญญาตรี ปี 3 3. ปริญญาตรี ปี 4 4. ปริญญาตรี เทียบโอน ปี 1 5. ปริญญาตรี เทียบโอน ปี 2

ชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร