ข่าวกิจกรรม

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ประจำปีการศึกษา 2558

DSC_2711
DSC_2716
DSC_2720
DSC_2748
DSC_2718
DSC_2731
DSC_2717
DSC_2741
DSC_2728

เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพบัญชี สร้างความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพบัญชีในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นเวทีคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการแข่งขันระดับสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียร์ติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี เวลา 15.00 น. – 18.00 น.