ข่าวกิจกรรม

“โครงการ จิตอาสาร่วมพัฒนา ณ วัดเทพากร”


“โครงการ จิตอาสาร่วมพัฒนา ณ วัดเทพากร” นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ห้องปบบ. 57/2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ร่วมกันจัดโครงการ “ จิตอาสาพัฒนา ณ วัดเทพากร” ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 18 และ 26-27 สิงหาคม 2559 และวันที่16 กันยายน 2559 ประกอบด้วยกิจกรรมการทำความสะอาด จัดระเบียบพื้นที่ภายในห้องเก็บของและคัดแยกข้าวสารอาหารแห้ง จัดเป็นถุงยังชีพ การทาสีกุฎิ การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในบริเวณวัด การถวายชั้นวางรองเท้าแก่พระภิกษุสงฆ์ และชั้นวางรองเท้าสำหรับชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัด โดยการคัดแยกข้าวสารอาหารแห้งเป็นถุงยังชีพนั้นเพื่อให้ทางวัดนำไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ตามสถานที่ต่างๆ ส่วนหนึ่งโครงการได้นำไปบริจาคร่วมกับโครงการ เพ(ร)าะเห็ดสานรัก ณ มูลนิธิบ้านเด็กสานรัก พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ในวันที่ 25 กันยายน 2559 นับเป็นอีกโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และเพื่อทำให้วัดมีพื้นที่สะอาดมีพื้นที่เก็บข้าวสารอาหารแห้งได้มากขึ้น ทำให้พระสงฆ์และผู้ที่มาร่วมทำบุญได้ใช้พื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ขอบคุณ : ข่าวจากนักศึกษาบัญชีห้องปบบ. 57/2