ข่าวกิจกรรม

โครงการ “Smart Acc’ Accounting for AEC”

 

25010
24660
25016
24667
S__69091331
24665

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ “Smart Acc’ Accounting for AEC” โดยมีคุณอัสมา แวโน๊ะ (นักบัญชีติวเตอร์) และอาจารย์นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ การเรียนรู้บัญชีอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี


รับชมภาพเพิ่มเติม : คลิก