ข่าวกิจกรรม

โครงการ “Young Love รักเป็นปลอดภัย”

วานนี้ (11 พฤศจิกายน 2558) คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสาตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้จัดโครงการ “Young Love รักเป็นปลอดภัย” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึก ซึ่งบรรยายกาศภายในงานเป็นด้วยความสนุกสนาน ได้มีกิจกรรม เกมส์ ลุ้นรับรางวัล การตอบคำถามชิงรางวัล มากมาย รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการเสวนาหัวข้อ “Young Love รักเป็นปลอดภัย” โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ และนายแพทย์สุกมล วิภาวิพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท 2 ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา (ชั้น 3) คณะบริหารธุรกิจ