ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

‎นักศึกษาปริญญาโท‬ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ได้จัด “โครงการพัฒนาประสบการณ์บริหารธุรกิจนักศึกษาระดับปริญญาโท สู่ความเป็นสากล ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ในระหว่างวันที่ 13-16 ส.ค. 58 โดยมีนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (Executive MBA) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตศึกษาได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะและศึกษา เรียนรู้ระบบบริหารธุรกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ,การบริหารจัดการภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของต่างประเทศ ,แนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับปัจจัยด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศภาคเอกชน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงให้มีประสิทธิภาพต่อประเทศต่อไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ศึกษาดูงาน 3 แห่ง ได้แก่
1. ตลาดหุ้น HO CHIMINH Stock Exchange,
2. University of Economics and Law in Ho Chi Minh City ,
3. Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH)

 

6
8
3
1
4
16
5
7
10
11
12
13
14
2
15
17
ขอบคุณภาพข่าวจาก : สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)