ข่าวประชาสัมพันธ์

‎ประกาศ!!! เรื่องการติดต่อขอรับเสื้อพละคณะบริหารธุรกิจ

เสื้อ-01

#‎ประกาศ!!!

เรื่อง การติดต่อขอรับเสื้อพละคณะบริหารธุรกิจ

แจ้งนักศึกษาที่ได้ชำระเงินค่ากิจกรรมรอบที่ 2 และได้ส่งไซด์เสื้อพละของคณะบริหารธุรกิจเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

ให้นักศึกษามารับติดต่อรับเสื้อพละ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

**โดยให้นักศึกษานำใบเสร็จรับเงินมายื่นเป็นหลักฐานในการรับเสื้อพละ**

ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารพร้อมมงคล (ชั้น 3)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 665 3555 ต่อ 2401-2402