ข่าวกิจกรรม

5 ขั้น มั่นใจ ลงทุน เพื่อชีวิตหลังเกษียณ

วันที่ 18 กันยายน 2561 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาในหัวข้อ “ อย่ารอจนเกษียณ เพราะเงินอาจหมดก่อนตายได้” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิด ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวคิดในการวางแผนและการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการเงินเพื่อความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับชีวิตหลังเกษียณ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ CFP รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด ( มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงค์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร / สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ