ข่าวกิจกรรม

“Fit ร่างกาย Fit สมอง พิชิต Final”

เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเต้นแอร์โรบิก “Fit ร่างกาย Fit สมอง พิชิต Final” ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล

ข่าว/ภาพ : สื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ