ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 4 อัตรา
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด 1 อัตรา
  • อาจารยืประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 3 อัตรา
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ 1 อัตรา

สอบคัดเลือกวันที่ 30 ตุลาคม 2561

ณ งานบุคลากร ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล สอบถาม โทร. 02 665 3555 ต่อ 2109

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่