ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

(News) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • นักวิชาการศึกษา ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียด : คลิกที่นี่