ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

(News) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา ประจำงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ตำแหน่งที่ 3 นักประชาสัมพันธ์ ประจำงานสื่อสารองค์กร

สอบแข่งขันในวันที่ 14 มีนาคม 2562

ณ งานบุคลากร ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล สอบถาม โทร. 02 665 3555 ต่อ 2109

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่