ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ เพื่อติดต่อราชการต้องปฏิบัติดังนี้

  1. นักศึกษาที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
  2. ระบบลงทะเบียนจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. เท่านั้น
  3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้า  1 วัน
  4. คณะบริหารธุรกิจ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าพื้นที่เวลา 16.00 น. ของทุกวัน
  5. ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าพื้นที่ และข้อกำหนดสำหรับการเข้าติดต่อราชการ คลิกที่นี่

หมายเหตุ :

  1. นักศึกษาที่เข้ามาติดต่อจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
  2. สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าพื้นที่ติดต่อราชการในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์นักศึกษา (จะต้องลงทะเบียนในวันอาทิตย์)
  3. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ Line@ คลิกที่นี่

นักศึกษาสามารถแสกน QR CODE หรือ คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าชั้นเรียน

นักศึกษาสามารถแสกน QR CODE หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่องานการเงิน (รอบเช้า)
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่องานการเงิน (รอบบ่าย)

นักศึกษาสามารถแสกน QR CODE หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่องานสหกิจศึกษา (รอบเช้า)
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่องานสหกิจศึกษา(รอบบ่าย)

นักศึกษาสามารถแสกน QR CODE หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่องานทะเบียน (รอบเช้า)
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่องานทะเบียน (รอบบ่าย)

นักศึกษาสามารถแสกน QR CODE หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา (รอบเช้า)
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา (รอบบ่าย)

นักศึกษาสามารถแสกน QR CODE หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (รอบเช้า)
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (รอบบ่าย)

นักศึกษาสามารถแสกน QR CODE หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่อประสานสาขาแต่ละสาขา (รอบเช้า)
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนติดต่อประสานสาขาแต่ละสาขา(รอบบ่าย)