การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ” ด้านการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย […]

“โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

“โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7” […]

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาปัญหาการตลาด ในหัวข้อ”Talad Gen Z รู้ให้ดีก่อนลงมือทำ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาปัญหาการตลาด ในหัวข้อ”Talad […]

โชว์ศักยภาพด้านวิชาชีพบัญชี “จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทานพระองค์โสมสวลีฯ” งานครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพด้านวิชาชีพบัญชี “จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ […]

“บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แสดงพลังรักษ์-รำลึกพณิชยการพระนคร จัดประกวดคลิปวีดีโอประกอบเพลง หัวข้อ“บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน”งานฉลองครบรอบ […]

ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากศิษย์พณิชยการพระนคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาจาก ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ […]

คณะบริหารธุรกิจ เล่นใหญ่จัดกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนครเล่นใหญ่จัดกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ สู่ตลาดดิจิทัล เมื่อวันที่ 14 […]