บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมหารือขับเคลื่อนการทำงาน “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมหารือขับเคลื่อนการทำงาน “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” […]

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนให้กู้ยืม กยศ.

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนให้กู้ยืม กยศ. เมื่อวันที่ […]

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ครู-นร.ประถมศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ครู-นร.ประถมศึกษา […]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เสริมความรู้!!! จัดเสวนาหัวข้อ“แนวโน้มอาชีพนักลงทุน-การลงทุนในอนาคต”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เสริมความรู้!!! จัดเสวนาหัวข้อ“แนวโน้มอาชีพนักลงทุน-การลงทุนในอนาคต” เมื่อวันที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเป็นสนามทดสอบ “สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเป็นสนามทดสอบ “สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ” วันนี้ […]

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคสมทบ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมถวายเทียนพรรษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา จากกองทุน อดิสร-อวบแก้ว โฆวินฑะบม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา จากกองทุน อดิสร-อวบแก้ว […]