บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เสริมความรู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น G-Suite “จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 อาจารย์ปัทมา […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดสนามสอบ สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ นักการตลาดบริหารพื้นที่สีเขียว

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ […]

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร หนุน!! บุคลากรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี “จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 อ.ปัทมา​ […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคพระนคร ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 2 ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.รัตนาวลี […]