พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร 2560

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 156 ทุน เป็นเงิน 1,708,000 บาท ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 76 ราย นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 37 ราย และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 43 ราย ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กล่าวขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษา พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใจความว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษานั้นจะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาทุกคนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต การเป็นคนที่มีคุณภาพจะช่วยเสริมด้านการเรียน การทำงานและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การศึกษาอย่างเดียวที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จได้ แต่ยังมีสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูรู้คุณและความซื่อสัตย์สุตจริต ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติมคลิก

การสัมนาหัวข้อเทคโนโลยียุคใหม่ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมนาในหัวข้อ “เทคโนโลยียุคใหม่ Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที พิธีกรจากรายการ ล้ำหน้าโชว์เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งในการสัมนาได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน จากนั้นทางสาขาวิชาระบบสารสนเทศได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้แด่ผศ.ดร. ศุภฉัตร ศิริเธียร โดยมีคณาจารย์ในสาขาและนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน อาทิ คุณเอกวัฒน์ กิตติรัตนาพร และคุณกฤษดา มณีดำ ศิษย์เก่า สารสนเทศรุ่นที่ 1 โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา :งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

การสัมมนาทางการตลาด THAILAND DIGITAL 4.0

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมมนาทางการตลาดขึ้นโดยได้รับเกียรติจากผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในช่วงเช้าเป็นการสัมนาในรูปแบบงาน start up on facebook โดยมีคุณพิมพ์ณิกา ลวางกูรและคุณคุณาวุฒิ จิวะเจริญเป็นวิทยากรบรรยาย จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการสัมนาภายใต้รูปแบบงาน ตลาดลับจับเงินล้าน โดยมีหัวข้อสัมนาเรื่อง Digital Marketing Trends 4.0 โดยมีคุณสมเกียรติ ลิลิตประพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ภายในงานมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปี 2560

วันที่ 22 กันยายน 2560 ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้คณบดีบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ปัจจุบันและผู้เกษียณอายุราชการสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย รศ.จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการ ม.ราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม

AUA ทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี !!

เมื่อวันพฤหัสที่ 14 กันยายน 2560 สถาบันสอนภาษา เอยูเอ เปิดโอกาสนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สนใจทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรีไม่คิดมูลค่า (ปกติมีค่าใช้จ่าย 350 บาท) โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ที่ห้อง R203 โดยการสอบใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง การทดสอบนี้เพื่อให้ทราบว่านักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใด และผู้สอบเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในกลุ่มใดของหลักสูตร English for Communication ของ เอยูเอ หลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Bronze Silver Gold Platinum กลุ่มละ 4 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง แต่ละคอร์ส มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 – 4,800 บาท ผลการทดสอบจะถูกนำไปบันทึกลงระบบข้อมูลของ เอยูเอ สามารถนำผลไป สมัครเรียนที่สถานสอนภาษา เอยูเอ ได้ทั้ง 15 สาขา ใน กทม.และต่างจังหวัดโดยไม่ต้องทำการทดสอบใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอยูเอ จามจุรี โทร 02-657-6411 ต่อ 1285

การสัมมนาทางการตลาด THAILAND 4.0

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมมนาทางการตลาดขึ้นโดยได้รับเกียรติจากผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช เป็นประธานในพิธีเปิดโดยในช่วงเช้าเป็นการสัมนาในรูปแบบงาน FLY US Marketing 4.0 เคล็ด ลับเปลี่ยนชีวิตในยุคออนไลน์ โดยมีคุณวิกรานต์ มงคลจันทร์เป็นวิทยากรบรรยาย
จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการสัมนาภายใต้รูปแบบงาน Marketing Change 4.0 คิดให้ไวเปลี่ยนให้ทัน ในหัวข้อ SLS THAILAND 4.0 โดยมีคุณธนกฤต อาเตอร์ สิริมหัทธนังกุร เจ้าของร้าน Oh! My Cheese และ คุณผึ้ง ประภากร ไชยมาตร เจ้าของแบรนด์ Sweet’Soft เป็นวิทยากรบรรยาย

ภายในงานมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : งานสื่อองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม จัดโดยสาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 8 กันยายน 2560 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม” และ “กลยุทธ์การสร้าง และพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม” การบรรยายในครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือผู้ที่มีความสนใจได้รับความรู้ แรงบันดานใจและนำกลไกการบริหารจัดการและกลยุทธ์ต่างๆ ไปปรับใช้กับธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการ และสังคม อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานเกียรติคุณสถาบัน LEAD Business Institute เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ข่าว/ภาพข่าว โดย งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

Management Fair 2017

 

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ Management Fair 2017 ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้กับคณะบริหารธุรกิจ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการทำธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับคณะบริหารธุรกิจ ที่ต้องการให้นักศึกษามีทักษะในการทำธุรกิจ โดยการสร้างผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาได้ฝึก อีกทั้งยังให้นักศึกษา ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านธุรกิจ แหล่งเงินทุน นวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การจัดการและการตลาด ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การออกบูธ จำหน่ายอาหาร ขนมหวาน รวมทั้งผู้ประกอบการกว่า 100 ร้าน การแสดงแฟชั่นโชว์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดกิจกรรมสอยดาว โดยรายได้จากการฝึกบริหารจัดการธุรกิจ Organizer มอบให้กับมูลนิธิพระดาบส เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ให้กับพลอากาศโทสุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส นอกยังนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับทองมูลค่า 3,000 บาท
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

สาขาวิชาระบบสาระสนเทศ ศึกษาดูงานบริษัท Orionhealth

วันนี้ (28 สิงหาคม 2560) สาขาวิชาระบบสาระสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.อารีย์ มยังพงษ์ อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้โอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท orionhealth โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ชัย พาสุข Software Engineer พร้อมทีมงานบรรยายเพื่อให้ความรู้พร้อมดูการทำงานจริงของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษานำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตการทำงานต่อไป

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก