ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมชมบูทนิทรรศการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และนิทรรศการชมรมชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมชมบูทนิทรรศการศูนย์เพื่อนใจ TO BE […]

เปิดสนาม!!! แข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจ “BUS GAME 13” นักกีฬา 7 สาขา ลงสนามแข่งขันประเดิมกีฬาบาสเกตบอลทีม ช-ญ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) ออกบูธจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) ออกบูธจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเลือกผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ก.พ.อ.

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเลือกผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ก.พ.อ. เมื่อวันที่ […]