บริหารธุรกิจจัดค่ายอาสาพัฒนาชนบทสานต่อคำสอนพ่อเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจจัดค่ายอาสาพัฒนาชนบทสานต่อคำสอนพ่อเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

คณะบริหารธุรกิจให้การต้อนรับเลขาธิการ สถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาจากราชอาณาจักรภูฏาน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

On November 13th, a delegation […]

กระชับความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติชั้นปีที่ 1 (ประเทศภูฎาน เยอรมัน และจีน)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ […]

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนที่จะออกหสกิจศึกษา !!

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา […]

การประชุมการถอดบทเรียนของโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิปัญาท้องถิ่น ปี 1

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

การประชุมการถอดบทเรียนของโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิปัญาท้องถิ่น ปี 1 เมื่อวันที่ 2 […]

ธ.ออมสิน จับมือ มทร.พระนคร ดันเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียประกวดคลิปวีดิโอ “Idea WoW WoW ไปกับออมสิน” ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ธ.ออมสิน จับมือ มทร.พระนคร ดันเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียประกวดคลิปวีดิโอ “Idea […]

“ธ.ออมสิน – มทร.พระนคร” หนุนเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ ประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษากว่า 160,000 บาท

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ […]