ข่าวกิจกรรม

กองกิจการพลเรือน กองทับภาคที่ 1 เข้าชีแจ้งระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติ ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 1 เข้าชีแจ้งระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติ ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษาจิตอาสากว่า 300 คนเข้าร่วมฟังคำชี้แจ้งและเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่แขกชั้นผู้ใหญ่ ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ท.รัชเดช สุภาสูรณ์ และ ส.อ.นครินทร์ บุญมาก กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 1 เป็นผู้แทนในการประสานงาน ชี้แจ้งระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เกิดความเรียบร้อยภายในกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร