ข่าวกิจกรรม

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร​ มอบทุนกว่า 2.6 ล้าน ให้​น.ศ.เรียนดี – ขาดแคลนทุนทรัพย์

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร​ มอบทุนกว่า 2.6 ล้าน ให้​น.ศ.เรียนดี – ขาดแคลนทุนทรัพย์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร​ ในฐานะประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในฐานะรองประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน​ได้รับทุน​ จำนวน 279 ทุน รวม 2,540,000 บาท​ เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า

โดยในปีนี้มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับทุน​จำนวน 179 ทุน รวม​1,733,000 บาท​ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร