ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำเสื้อคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

ด่วน !!!

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่องการจัดทำเสื้อคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ที่จะจัดทำเสื้อคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 ประมาณ 1,000 ตัว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Link ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป – วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2401, 2402 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ 'การจัดทำเสื้อคณะบริหารธุรกิจ'
[wpfilebase tag=’attachments’]