เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและข้าราชการ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง “เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย” ณ […]

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ […]

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ตำแหน่งงานบริการวิชาการแก่สังคม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว : งานบริการวิชาการแก่สังคม […]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร มอบทุนการศึกษาบุตรลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างชั่วคราวคณะบริหารธุรกิจ […]