ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-59-01

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและข้าราชการ
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง “เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย”
ณ บริเวรโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 / เวลา 08.30 – 15.00 น.
————————————————————————
#หมายเหตุ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและข้าราชการ
ที่ติดภารกิจไปราชการ #สามารถ เลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่งานบุคลากร
(พร้อมแนบเอกสารอนุญาตไปราชการ)
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 / เวลา 08.30 น. – 15.00 น.