ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม แผนกการบัญชี

เรื่อง  การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม  แผนกการบัญชี ในวันที่ 1 พฤษภาคม  2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร **โดยคณะบริหารธุรกิจได้จัดรถสำหรับ รับ-ส่ง นักศึกษาในการไปตรวจสุขภาพ  ขอให้นักศึกษาทุกคนมารวมตัวกันที่โถงล่าง อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 088 465-6630 คุณศิรินทิพย์ (หัวหน้างานสวัสดิการฯ)