ข่าวกิจกรรม

การตัดสินประกวดคลิปวีดีโอ “Smart start Idea by GSB Start up”

การตัดสินประกวดคลิปวีดีโอ “Smart start Idea by GSB Start up”
การประกวดคลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการตัดสิน การประกวดคลิปวีดีโอ ในกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup (ธนาคารออมสิน) เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 130,000 บาท ภายใต้โจทย์ Street Food มีปัญหาล้างจาน ไม่ถูกสุขลักษณะ “แก้ไขอย่างไร” ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดจำนวน 5 ทีม โดยมีผลการตัดสินการประกวดดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีม Smo-Bus 61
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อทีม Charming
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ชื่อทีม Memory Bubble
รางวัลชมเชย ชื่อทีม สาระพร้อมลุย
รางวัลชมเชย ชื่อทีม P-Nu
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร