ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนแถวสอบ – โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ (ปรับพื้นฐาน) 4 – 23 มิ.ย. 61

โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 4 – 23 มิถุนายน 2561 และ

***ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กำหนดให้สอบวัดความรู้ก่อนเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเฉพาะ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา เวลา 08.00น. – 10.00น. ส่วนเวลา 12.00น. – 16.00น. เรียนตามกำหนดการดังนี้

  • แจ้งตารางเรียนและแถวสอบ (ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561) เวลา 08.00-10.00 น คลิกที่นี่
  • ตารางเรียน วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วันที่ 4 มิ.ย. 61 คลิกที่นี่
  • ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี คลิกที่นี่
  • ตารางเรียน วิชาชีพแต่ละสาขา คลิกที่นี่
  • ตารางเรียน วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วันที่ 5-9, 11-12, 16, 20-21 มิ.ย. 61 คลิกที่นี่