ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ (ย่อย) ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ (ย่อย) ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561

 

 

กำหนดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 มิถุนายน 2561

————————————————————————
หมายเหตุ:
คณาจารย์แต่งกายด้วยชุดสูทคณะสีกรมท่า
นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาปกติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
————————————————————————
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02 665 3555 ต่อ 2401 , 2402