ข่าวกิจกรรม

การบริหารจัดการระบบศูนย์อาหารและการปรับปรุงศูนย์อาหารพณิชยการพระนคร

DSC_0503
DSC_0523
DSC_0522
DSC_0521
DSC_0520
DSC_0516
DSC_0512
DSC_0507
DSC_0506
DSC_0504

วันนี้ (1 กันยายน 2558) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้า ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง การบริหารจัดการระบบศูนย์อาหารและการปรับปรุงศูนย์อาหารพณิชยการพระนคร โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่า ความสะดวกสบาย การบริการที่ดี และการหน่ายอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ราคาเหมาะสม ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ