ข่าวกิจกรรม

การประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย

IMG_6986

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เป็นประธานในการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับ ข้าราชการ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง R203 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่