ข่าวกิจกรรม

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งการจัดการฝึกซ้อมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจและทราบแนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยทางคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการให้มหาบัณฑิต และบัณฑิตทำการตรวจ ATK และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการฝึกซ้อม ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ