ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศจากงานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร คณะบริหารธุรกิจ

**สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-6653555 ต่อ 2401 หรือ 2404

**สามารถดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ที่ Link ด้านล่างครับ