ข่าวกิจกรรม

การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิ ปวช.-ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารให้เกียรติต้อนรับ และดูแลความเรียบร้อยการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิ ปวช.-ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร