ข่าวกิจกรรม

“การเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยน เปิด-ปิดภาคเรียน”

DSC_7462

วันนี้ (1 กันยายน 2559) ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้มีการประชุม   เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยน เปิด-ปิดภาคเรียน” โดยมี ดร.ปริญญา  มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าโครงการ เข้าร่วมประชุม    ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ คณะบริหารธุรกิจ

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่