ข่าวกิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

11749544_1099977703364380_577231788_n
11749664_1099977640031053_1487354434_n
11749734_1099977693364381_366760938_n
11756430_1099977700031047_1289191251_n
11774828_1099977653364385_9181597_n
DSC_5716
DSC_5718
DSC_5723
DSC_5726
DSC_5730
DSC_5737
DSC_5744
DSC_5748
DSC_5751
DSC_5753
DSC_5775
DSC_5776
DSC_5781
DSC_5785
DSC_5790
DSC_5791
DSC_5793
DSC_5798
DSC_5801
DSC_5803

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-15.00 น. โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 3 (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ได้เดินทางมายังคูหาเลือกตั้งเพื่อตรวจความเรียบร้อยของหีบใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความโปร่งใส่และยุติธรรมในการเลือกตั้ง และในเวลา 15.00 น. ได้เปิดหีบบัตรลงคะแนนและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนการเลือกตั้ง ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ