ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประกวดบุรุษ- ธิดาวังสน ประจำปี ๒๕๕๘

กำหนดการประกวดบุรุษ– ธิดาวังสน ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการ “๑๙ ธันวา วันอาภากรรำลึก ประจำปี ๒๕๕๘” ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการการประกวด