ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

📌กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐📌
📍ฝึกซ้อมย่อย ณ คณะบริหารธุรกิจ
📆วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐น.
————————————————————————
หมายเหตุ :
๑. ให้บัณฑิตทุกท่านแต่งกายเหมือนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อถ่ายภาพบัณฑิตแยกตามสาขาวิชา
๒. ให้บัณฑิตทุกท่านอ่านประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
————————————————————————
สอบถามข้อมูล 02 665 3555 ต่อ 2401-2