ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินสำหรับน้องใหม่’บริหารธุรกิจ  เดือนมิถุนายน2561 

📣ปฏิทินสำหรับน้องใหม่’บริหารธุรกิจ
📆 เดือน มิถุนายน 2561
📌กำหนดการดังต่อไปนี้
📍 วันที่ 9 มิ.ย. 61 : พบอาจารย์ที่ปรึกษา
📎นักศึกษาภาคสมทบ
📎สถานที่ : คณะบริหารธุรกิจ
……………………………………………………………………………
📍 วันที่ 13 มิ.ย. 61 : ตรวจโรคและเอกซเรย์ร่างกาย
📎นักศึกษาปริญญาตรี(นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปี61)
📎สถานที่ : D – Hall ศูนย์เทเวศร์
……………………………………………………………………………
📍 วันที่ 14-15 มิ.ย. 61 : ปฐมนิเทศคณะบริหารธุรกิจ (ย่อย)
📎นักศึกษาปริญญาตรี(นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปี61)
📎สถานที่ : ห้องประชุมมงคลอาภา3 ชั้น3 ตึกมงคลอาภาคณะบริหารธุรกิจ
……………………………………………………………………………
📍 วันที่ 18-19 มิ.ย. 61 : ปฐมนิเทศภาพรวม 9 คณะ
📎นักศึกษาปริญญาตรี(นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปี61)
📎สถานที่ : ห้องประชุมมงคลอาภา3 ชั้น3 ตึกมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
……………………………………………………………………………
📍 วันที่ 23 มิ.ย. 61 : ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะบริหาร
📎นักศึกษาปริญญาตรี(นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปี61) พร้อมผู้ปกครอง
📎สถานที่ :
ผู้ปกครอง >> ห้องประชุมมงคลอาภา3 ชั้น3 ตึกมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
นักศึกษา >> โถงอาคารพร้อมมงคล ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ
……………………………………………………………………………
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 665 3555 ต่อ 2401-2 ฝ่ายกิจการนักศึกษา