ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

กำหนดการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

📌กำหนดการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 
 
📍ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561
————————————————————————
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 665 3555 ต่อ 2301 ฝ่ายวิชาการและวิจัย