ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อ แถว และห้องฝึกซ้อม กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตรวจสอบรายชื่อ แถว และห้องฝึกซ้อม
รายชื่อด้านขวา : คลิกที่นี่
รายชื่อด้านซ้าย : คลิกที่นี่

ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,941 ราย
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่และรับจริง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) [อัพเดท 23 ก.ค.61 เปลี่ยนอาจารย์กำกับแถวที่ 37 ขวา]

ผังที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560