คณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญนักศึกษาผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

💉ขอเชิญนักศึกษาผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต
▶️ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
📆วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
————————————————————————
🔴 สามาถลงทะเบียนเพื่อขอรับบริจาคโลหิตได้ที่ : https://goo.gl/forms/VkWbwOEFnfFXtxC72
————————————————————————
*หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร. 02 665 3555 ต่อ 2401,2402
โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปกิจกรรม บัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ 3 ชั่วโมง