ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ ๑๑ ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ลิ้งด้านล่าง 

คณะบริหารฑุรกิจ มทร.พระนคร (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร)