ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องจากในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม

ผู้นำนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เป็นแกนนำจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นายทวีศักดิ์ สุวรรณหงษ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร นำนักศึกษากว่า 150 คน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องจากในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้นักศึกษาและประชาชน ได้ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่

ข่าว: ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ภาพ: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ