ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล”

กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล”นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน และภายในกิจกรรมได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมฟังธรรมเทศนาเรื่อง “จุดเปลี่ยนของชีวิต” โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ ต่อจากนั้นได้มีกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะ.บริหารธุรกิจ โครงการ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ : rmutpbus