ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายวางแผน

ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจร่วมส่งผลงานที่มีประโยชน์เพื่อเป็นผลงานพัฒนา มทร.พระนคร ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

กองแผนและนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ผู้ที่มีความสนใจส่งผลงานที่มีประโยชน์เพื่อเป็นผลงานสำหรับพัฒนา มทร.พระนคร
รางวัลคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผลงาน “ใช้พัฒนามหาวิทยาลัยได้ เป็นรุปประธรรม” เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ส่งผลงานได้ที่กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซน์กองนโยบายและแผน >>  http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/  <<
และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0-2665-3777 ต่อ 6082-6085