ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตหรือเกร็ดโลหิต ทุกกรุ๊ป

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ทุกกรุ๊ป-01

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตหรือเกร็ดโลหิต ทุกกรุ๊ป
ให้แก่ ผศ.จารุณี กมลขันติธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
ที่เข้ารับการรักษาเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก ซึ่งขณะนี้ท่านอาจารย์
มีเกร็ดเลือดต่ำมาก และร่ายกายไม่ผลิตเม็ดเลือดขาว
จึงมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในจำนวนมาก เพื่อเร่งการ
สร้างเกร็ดโลหิต ให้ร่างกายกลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด
**โดยผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตสามารถแจ้งความประสงค์และลงชื่อ ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารพร้อมมงคล (ชั้น 3)
**โดยคณะบริหารธุรกิจได้จัดเตรียมรถรับ-ส่ง ไว้สำหรับบริการผู้ที่มีความประสงค์บริจาคโลหิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-665-3555 ต่อ 2401 หรือ 2402
**หรือร่วมบริจาคโลหิตหรือเกร็ดโลหิต ได้ที่ โรงพยาบาลศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 3 หรือ ตึกอัษฎางค์ โดยระบุแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า มาบริจาคเลือดให้ นางจารุณี กมลขันติธร
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]