ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 ร่วมสร้างประสบการณ์ลงพื้นที่พัฒนาธุรกิจชุมชน พร้อมประกวดการแข่งขันชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 70,000 บาท

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 ร่วมสร้างประสบการณ์ลงพื้นที่พัฒนาธุรกิจชุมชน
พร้อมประกวดการแข่งขันชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 70,000 บาท

“โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562”
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาวิชาของผู้สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 ธันวาคม 2561

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

– เงินรางวัลจากการประกวดโครงการ
– ประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาชุมชน
– เกียติบัตรจากทางธนาคารออมสินและคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
– ชั่วโมงทรานสคริปกิจกรรมด้านมหาวิทยาลัยฯ
– อื่น ๆ อีกมากมาย

สอบถามเพิ่มเติมงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริการธุรกิจ โทร.02-6653555 ต่อ 2307