ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดพานไหว้ครู ภายใต้โครงการ “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดพานไหว้ครู ภายใต้โครงการ “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ให้นักศึกษาบันทึกคลิปวีดีโอ พร้อมอธิบาย concept ในการจัดทำไหว้ครูในครั้งนี้โดยความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยกำหนดให้นักศึกษาส่งคลิปวีดีโอ และใบรายชื่อได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล ไม่เกินเวลา 12.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 5,000 บาท และรับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการวิชาชีพ 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ :
– นักศึกษาสามารถดาสโหลดเกณฑ์การประกวดได้ที่ QR Code ที่แนบมานี้
– ตัดสินการประกวดพานไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และประกาศผลภายในเวลา 15.00 น.