ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาในหัวข้อ DIGITAL MARKETING 4.0 ตลาดลับจับเงินล้าน

ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาในหัวข้อ DIGITAL MARKETING 4.0 ตลาดลับจับเงินล้าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ ลิลิตประพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. *ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมง*