ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพี่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพี่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 (ศูนย์เทเวศร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

โทร. 02 665 3555 ต่อ 2401 , 2402

[wpfilebase tag=’attachments’]