ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ๙ มทร. ร่วมประกวด “การแต่งกายไทยยุกต์ ๔.๐”

 

การประกวด “การแต่งกายไทยประยุกต์ ยุค 4.0”

รางวัลสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 รางวัล

  • รางวัล Popula Vote อันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลสำหรับนักศึกษา จำนวน 3 รางวัล

  • รางวัล Popula Vote อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
  • รางวัล Popula Vote อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท
  • รางวัล Popula Vote อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท

กติกาการประกวด       
1. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องแต่งกาย ประดับ หรือ ตกแต่งร่างกาย ภายใต้แนวคิด “การแต่งกายไทยประยุกต์ ยุค 4.0”
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 17.00-18.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (บริเวณลานหน้าเรือนหมอพร)
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องทำการถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานโหวตผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ในเวลา 18.05 น.
4. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเดินโชว์บนเวที ในเวลาประมาณ 19.00น.(หลังจากจบชุดการแสดงพิธีเปิด)
6. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องอยู่ภายในงานเพื่อร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด หากไม่อยู่จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
7. ผลการตัดสินนับจากการปิดโหวตผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ในเวลา 20.00 น. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

สนใจประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 665 3555 ต่อ 2401

  • กลุ่มไลน์ผู้ที่สนใจร่วมประกวดและโหวต (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ๙ มทร.) >>  Click here <<
  • กลุ่มไลน์ผู้ที่สนใจร่วมประกวดและโหวต (สำหรับนักศึกษา ๙ มทร.) >> click here <<