ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ก้าวทัน TFRS และการภาษีอากร..เตรียมพร้อมสู่ AEC” ครั้งที่ 1/2559

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ก้าวทัน TFRS และการภาษีอากร..เตรียมพร้อมสู่ AEC” ครั้งที่ 1/2559
**สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
https://goo.gl/forms/2xvnPSVYf38n93rg2

**โดยมีช่องทางการสมัคร 2 ช่องทาง คือ
1. สมัครผ่าน link (google.doc) หรือ
2. ปริ้นใบสมัครและ Fax กลับมายัง email
prapatsorn.c@rmutp.ac.th

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อ. รณพร 086-072-0042 หรือ
ดร. ศิริรัตน์ 081-734-8175

2414