ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษา ทุกท่านร่วมงานพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษา ทุกท่านร่วมงานพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 (ชั้น 3) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

08.19 – 08.45 น. พิธีบวงสรวงพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
08.50 – 12.00 น. พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2561

– คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
– นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาพิธีการ